نمایندگی طلایی کد 6986
واقع در بازار چینی و بلور خیابان صابونیان - محله شوش تهران،

به کارمند صدور خانم نیاز دارد.
لذا از علاقه مندان دعوت به همکاری میشود.

شماره فکس جهت ارسال رزومه : 55042739
تماس: 09125286172