با سلام
نيازمند بك نفر كارمند مجرب جهت صدور انواع بيمه نامه و امور دفتري هستم. كاسبان نمايندگي ٦٢٧٧ بيمه ايران تلفن ٠٩١٢١٤٨٨٨٧٤ آدرس كريمخان ابتداي حافظ