بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران نسبت به ارائه تخفيفات بي رويه شركت هاي بيمه در رشته شخص ثالث هشدار داد.
[بعضی قسمتها برای میهمانان گرامی غیر قابل نمایش می باشد لطفاً ثبت نام کنید یا وارد سایت شوید.]