سلام
در بیمه مسولیت کارفرما در مقابل کارکنان،یه شرکتی 105 نفر کارگر ثابت خواسته و بین حداقل 10 و حداکثر 20 نفر رو به عنوان کارگر قراردادی معرفی کرده،سوال اینه که با توجه به قراردادی بودن پرسنل شرکت(قرارداد یکساله)میشه تعداد کارگران ثابت رو صفر و حداقل قراردادی رو 1 و حداکثر رو 105 نفر در نظر گرفت؟؟؟ امیدوارم که سوال واضح بوده باشه