سلام
دوستان ایا بیمه نامه مسئولیت دارندگان کامیون و کامیونت های حمل خودروهای اسیب دیده که به تعمیرگاه و یا پارکینگ حمل میشوند وجود دارد؟