با سلام،
بیمه گزار و بیمه گر تعهدات و تکالیفی متقابل نسبت به هم دارند . ایا هر یک از طرفین قرار داد میتوانند طرف مقابل را به انجام تعهد یا تکلیف مندرج در قرار داد ملزم نمایند ؟ ایا حدودی وجود دارد ؟ اگر بله چطور و اگر نه چرا ؟
با تشکر (سوال طرح شده از آقای بیژن رجب زاده)