سلام فردی دارای بیمه امید وبدون گواهینامه می باشد در بندر امام خمینی تصادف می کند و فوت می کند شهرداری به ۵۰ درصد به علت عدم رعایت نظامات محکوم می شود آیا ۵۰ درصد دیگه میشه از بیمه امید دریافت کند.*..راننده فاقد گواهینامه وفوت نموده است


09386519431