با سلام
سوال اول اینکه کامیونی که برای جابه جایی اثاثیه منزل استفاده بشه چند نفر ظرفیت داره ؟
سوال دوم اینکه اگه بیش از ظرفیتش سرنشین داشته باشه و راننده خوابش ببره و از جاده پرت بشه بیمه به چندتا از سرنشینا خسارت میده ؟