درود بر شما

بیمه ماشین آلات پیمانکاران تا کنون صادر نکردم.
شرلیط عمومی رو از کجا می تونم دسترسی پیدا کنم.؟