با سلام خدمت همكاران گرامي ...لطفا نرخ و شرايط هر طبقه شغلي ومقدار تخفيف بيمه مسوليت حرفه اي پزشكان و پيراپزشكان در صورت امكان به اشتراك بزاريد..ممنونم